Tracking Code Install theme

Posts tagged ewan

 1. Lapis: Sorry ha?
 2. Eraser: Sorry saan?
 3. Lapis: Kasi sa bawat pagkakamali ko nandyan ka, nawawalan ka ng parte ng sarili mo para lang itama ako…
 4. Eraser: Ok lang yun. Yan talaga ang role ko sa buhay mo. Nag-aalala nga ako para sa yo eh...
 5. Lapis: Bakit naman?
 6. Eraser: Eh kasi malapit na akong maubos sa kabubura ng pagkakamali mo. Sana lang natuto ka na para magtagal kayo ng ipapalit mo sa akin pag wala na ako...
See more
This post has 89 notes
Posted at 8:00 PM 23 February 2012
 1. Lapis: Sorry ha?
 2. Eraser: Sorry saan?
 3. Lapis: Kasi sa bawat pagkakamali ko nandyan ka, nawawalan ka ng parte ng sarili mo para lang itama ako…
 4. Eraser: Ok lang yun. Yan talaga ang role ko sa buhay mo. Nag-aalala nga ako para sa yo eh...
 5. Lapis: Bakit naman?
 6. Eraser: Eh kasi malapit na akong maubos sa kabubura ng pagkakamali mo. Sana lang natuto ka na para magtagal kayo ng ipapalit mo sa akin pag wala na ako...
See more
This post has 89 notes
Posted at 3:33 PM 02 October 2011
 1. Lapis: Sorry ha?
 2. Eraser: Sorry saan?
 3. Lapis: Kasi sa bawat pagkakamali ko nandyan ka, nawawalan ka ng parte ng sarili mo para lang itama ako…
 4. Eraser: Ok lang yun. Yan talaga ang role ko sa buhay mo. Nag-aalala nga ako para sa yo eh...
 5. Lapis: Bakit naman?
 6. Eraser: Eh kasi malapit na akong maubos sa kabubura ng pagkakamali mo. Sana lang natuto ka na para magtagal kayo ng ipapalit mo sa akin pag wala na ako...
See more
This post has 89 notes
Posted at 12:36 PM 21 September 2011
See more
This post has 17 notes
Posted at 10:38 PM 18 September 2011
 1. Lapis: Sorry ha?
 2. Eraser: Sorry saan?
 3. Lapis: Kasi sa bawat pagkakamali ko nandyan ka, nawawalan ka ng parte ng sarili mo para lang itama ako…
 4. Eraser: Ok lang yun. Yan talaga ang role ko sa buhay mo. Nag-aalala nga ako para sa yo eh...
 5. Lapis: Bakit naman?
 6. Eraser: Eh kasi malapit na akong maubos sa kabubura ng pagkakamali mo. Sana lang natuto ka na para magtagal kayo ng ipapalit mo sa akin pag wala na ako...
See more
This post has 89 notes
Posted at 8:47 PM 09 September 2011